Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příkazy GM mastera (server)

 .help                  - List se všemi příkazy - od 1.8. serveru už není


 .addgo               - Vlozi nejaky objekt (zidle,vlajka,stozar)
 .addnpc              - Vlozi nejakou priseru (creep,vesnicana)
 .add                   - Vlozi na inventare nejakou vec (zbran,brneni,predmet)
 .del                    - Vymaze, smaze (objekt,priseru)
 .setlevel             - Da level (nekomu,sobe,prisere)
 .save                  - Ulozi server (v UWC serveru musite změnit heslo ...viz dole)
 .broadcast          - Cervena system zprava serveru
 .come                 - Prisera jde smerem k tobe
 .go                     - Jdi, pomoci nejake ID souradnice muzes timto prikazem cestovat
 .kill                     - Zabije (hrace,priseru)
 .killallnpc            - Zabije vsechny prisery v celem sirokem okoli
 .resurrect           - Vzkrisi mrtveho (hrace,spoluhrace)
 .setsize              - Nastavi velikost nejake prisery
 .setspeed           - Nastavi rychlost pohybu (hrace,prisery)
 .addspawn         - Prida jeden respawn bod
 .setspawnnpc     - Prida do respawn bodu nejakou priseru
 .setspawngo       - Prida do hry nejaky objekt (zidle,stul,znacku)
 .setspawntime    - Nastavi kdy se urcena jednotka se spawnu vyrespawnuje v sekundach
 .setxp                 - Da zkusenosti XP (hraci,prisere)
 .sethp                 - Da zivoty HP (hraci,prisere)
 .unlearn              - Hrac se nauci vsechny mozne (skilly,spely)
 .info                    - Zobrazi se info urcite/mu (spawnu,prisere)
 .goname             - GM se teleportuje k urcitemu hraci (nick)
 .namego             - GM k sobe teleportuje urciteho hrace (nick)
 .tartgetgo          - Zjisti udaje nejakeho objektu (ID cislo)

 .honorchange 3000    - přidáte si honory
 .learnall                      - naučíte se vše a je z vás TERMINATOR

  UWC server má heslo na příkazu .save - musíte je změnit

   .changepassword  vaše heslo

   .setpassword  vaše heslo

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se naučit spell / skill
.learn id_spellu
.learnsk id_skillu min max (třeba jazyk 1 300)
.unlearn id_spellu
.unlearnsk id_skillu

Jak přidat creep do světa
.addspawn id_creepu pocet (id_creepu si najděte v creatures.scp - [creature xxx])
př. .addspawn 6 3 (přidá spawn pro 3 kobold verminy)
dále:
označit si vytvořený spawnpoint
.setspawndist 0 15 - creep bude chodit v rozmezí 0 - 15 yardů daleko od spawnpointů
.setspawntime 60 120 - creep se respawnuje jednou za 60 - 120s po zabití

Jak přidat gameobject
.addspawn - vytvoří prázdný spawnpoint
označit ho, vybrat si gameobject ze souboru gameobjects.scp a
.setspawngo id_go
.setspawndist xx yy
.setspawntime aa bb

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Příkazy uveřejněné na stránkách tvůrců UWC:

Informational commands:
.HELP - Displays command list
.WHERE - Displays map number, coordinates x,y,z and orientation h
.INFO - Displays selected object info
.FACTION - Displays selected object faction
.ONLINE - Displays connected players count on server
.TARGETGO - Selects nearest gameobjects and displays its info
.PINGMM - Displays selected NPC on mini map
.LISTSP - List of learned spells
.LISTSK - List of learned skills

Creation commands:
.ADD - Add item to your inventory, can't grant items to other players
.ADDNPC - Add paralysed NPC at your location with your orientation
.ADDGO - Add gameobject at your location with your orientation
.ADDSPAWN - Add empty spawn if called without parameters
.ADDSPAWN - NPC add single NPC spawn
.ADDSPAWN - NPC N add single spawn for N NPC's

Deletion/Kill commands:
.DEL - Delete selected object (your reputation not changed)
.KILL - Kill selected NPC (your reputation decreased)
.KILLALLNPC - Kill all NPC around you
.DELALLCORP - Delete all player dead bodies

NPC/Objects manipulation:
.TARGETLINK - Select spawn for currently selected NPC (not displayed on screen) - i.e. if spawn is unreachable, you can select its NPC then .targetlink and call for spawn to .come)
.TURN - Rurns NPC/spawn to look at you
.COME - Asks selected NPC/spawn to come to you
.SETLEVEL - Sets level for NPC/player/GM
.SETMODEL - Sets model for NPC/player/GM
.SETSIZE - Sets size for model of NPC
.SETSPEED - Sets speed for animation and movement of selected NPC
.SETSPAWNNPC - Sets NPC id and (optional) amount to be spawned
.SETSPAWNGO - Sets gameobject to be spawned
.SETSPAWNDIST - Sets spawn radius (or two radii min and max)
.SETSPAWNTIME - Sets interval (or two intervals min and max) to spawn new
NPC/gameobject instead of killed one
.SETXP - Sets XP for player/GM
.PARALYSE - Paralyse or free selected NPC
.MOVE - Moves targeted gameobject (selection not visible on screen) relative to its current X Y Z

Characters commands:
.RESURRECT - That's it
.EXPORTCHAR - Exports character to separate file
.IMPORTCHAR - Loads character from separate file. WARNING! make sure that there is no player in the world who has same guid! Also the same for every item in player inventory.
.LEARN - Learn some spell for player/GM
.DELSP - Forget some spell (spell list is limited! do not learn everything)
.LEARNSK - Learn some skill for player/GM
.DELSK - Forget some skill (skill list is limited! do not learn everything)

Teleportation commands:
.GO - Teleport to (map x y z) coordinates. DO NOT forget map parameter!
.GOTRIGGER - Teleport to trigger number
.GONAME - Teleport to player by name
.GOGUID - Teleport to object by GUID
Server control commands:
.SAVE - Save world and players
.SHUTDOWN - That's it
.RETCL - Reloads all tcl scripts
.RESCP - Reloads all SCP databases
.REHASH - Rehashes objects (dunno what's that shit about)
.CLEARQFLAGS - Forgets about all completed quests
.EXPORTSPAWNSXY <map> <x1> <y1> <x2> <y2> -filename- - Exports rectangular world area to file

Misc commands:
.PPON - Turns on pathpoint collection
.PPOFF - Turns off pathpoint collection
.DISMOUNT - Dismounts you in case you have lost your mounted icon after logoff
.BYTES - For debug
.ADDDYN - For debug
.STARTTIMER - For debug
.STOPTIMER - For debug
.TEST - For debug
.SETAURA - For debug
.EXPLORATION - For debug
.FLAG1 - For debug
.SETRESTSTATE - For debug
.SETFLAGS - For debug

Added in WAD 0.4222.6:
.SHUTDOWN - Shutsdown the server
.CLEARREP - Clears all reputation, nice to have when using .killallnpc
.DELSPAWNSXY - Unknown
.CLEARQFLAGS - Clear quest flags, I think

WAD Commands (v0.4222.5):
.Add <ItemID> - Adds item to your backpack
.AddGo - Add gameobject to your coordinates.
.AddDyn - Just for testing
.AddNpc <CreatureID> - Adds paralysed NPC to the world
.AddSpawn <CreatureID><Number of NPC’s> - Add spawnpoint to your position
.Bytes - For debugging
.Come - Targeted NPC or Spawnpoint will come to your position
.ClearQFlags - Clears all of your character’s quest flags
.Del - Deletes targeted NPC or object
.Dismount - Dismounts you from your mount
.DelSpawns - Might do what it says. Visual range or Massive scale?
.Exploration - Open up your map location
.ExportChar <Char Name><FileName> - Export your character to external file
.ExportSpawns - Unknown
.Flag1 - Set debug flags
.Faction - ? Set Target NPC’s and Spawnpoints Faction?
.GFlags - ? Get Flags?
.Go <WorldID><X><Y><Z > - Go to World Coordinates
.GoGUID - ? Usage? .GoGuid <GUID>?
.GoName <Name> - Teleport to Character Name, PC or NPC
.GoTrigger <Trigger Number> - Teleport to trigger number
.GType - ? Get type?
.Help - Shows the GM commands
.Info - Shows the info for an NPC or Spawnpoint
.ImportChar <FileName> - Imports character from an external file
.ImportSpawns - Unknown
.Kill Kill - selected PC or NPC, sometimes works with Spawnpoints
.KillAllNpc - Kill all NPC’s in visual range
.Learn <Spell ID> - Learn spell by number
.Learnsk <Skill ID> - Learn skill by number
.ListSk - List your skills
.ListSp - List your spells
.Move - Move objects
.MoveLog - Unknown
.NameGo - Teleports PC to you
.Online - Unknown
.Paralyse - Stops the targeted NPC from moving
.PingMM - Make point on your MiniMap
.PPOn - Turn on PP System
.PPOff - Turns off PP System
.Rehash - Rehash object
.Resurrect - Resurrects selected PC
.ReScp - Reload SCP scripts
.ReTcl - Reload TCL scripts
.Rotate - ? Rotates objects?
.Save - Saves world
.SetCP - Set your Talent Points
.SetHP - ? Hit points?
.SetXP - Sets Experience for your character
.SetAura - Set aura by number
.SetFaction - ? Sets faction of targeted NPC?
.SetFlags <FType><Flags> - Sets flag bitmask for PC or G.O.
.Setlevel <Desired Level> - Sets the level for PC or NPC
.SetModel <Model ID> - Set model number to PC or NPC
.SetNPCFlags <Number> - Sets the NPC to hostile or friendly, 4 is Merchant etc..
.SetRestState <1-5> - Set new restate for testing
.SetSize <Desired Size> - Set size for NPC. 1=Normal 2= twice the size etc
.SetSpawnGo - Unknown
.SetSpawnPC - Unknown
.SetSpawnDist <Min Distance><Max Distance> - Set Min and Max distance for spawn
.SetSpawnTime <Min Time><Max Time> - Sets Min and Max respawn times
.SetSpeed <Desired Speed> - Set speed for PC. 1=Normal 2=Twice as fast etc
.StartTimer - parameter(s) : TimerID(0..2) value maxvalue scale type spell
.StopTimer S- top Visuals, parameter(s) : TimerID(0..2)
.TargetGo - ? Go to target?
.TargetLink - Unknown
.Test - For debugging
.Test2 - For debugging
.Turn - Turns selected NPC or Spawnpoint to face you
.Unlearn <Spell ID> - Unlearn a spell
.UnlearnSK <Skill ID> - Unlearn a skill
.Where - Displays map number, coordinates x,y,z and orientation h

WAD Commands (v0.4115.5):
.setmodel <ModelID***> - Set model number to pc or NPC
.learn <SpellID****> - Learn spell by number
.save - Save world to file
.rehash - Rehash object
.flag1 - Set debug flags
.ppon - Turn on pp system
.ppoff - Turn off pp system
.turn - Turn targeted NPC facing to you
.come - Targeted NPC will come to the your position
.go <WorldID> <X Coordinate> <Y Coordinate> <Z Coordinate> - Go to world coordinates
.gotrigger - Go to world area trigger location, parameter: trigger_number
.kill - Kill selected pc or NPC
.killallnpc - Kill all NPC's in visual range
.resurrect - Resurect selected pc
.setsize <desired size> - Set size for NPC. Times normal size
.setspeed <desired speed> - Set speed for pc or NPC. Times normal speed
.setflags <ftype> <flags> - Set flags bitmask for pc or g.o.
.addspawn <CreatureID**> <number of NPC's> - Add spawnpoint to your position.
.setnpcspawn <CreatureID**> <number of NPC's> - Add entry and number of spawned NPC's to spawn point
.setnpcgo - Set entry for spawn gameobject to spawnpoint
.setspawndist <Minimum distance> <Maximum distance> - Set min and max distance for spawn
.setspawntime <Minimum respawntime> <Maximum respawntime> - Set min and max respawn time
.setxp <Desired XP> - Set XP for pc
.paralyse - Paralyse and unparalyse selected pc or NPC
.setaura <Aura Value> - Set aura by number
.exploration - Open up your map locations
.dismount - Dismount you.
.listsp - List your spells
.listsk - List your skills
.delsp <SpellID****> - Unlearn on spell
.delsk <SpellID****> - Unlearn one skill
.info - Give you info about selected NPC
.online - Show numbers of players online
.setreststate <1-5> - Set new reststate for testing.
.exportcharacter <char name> <filename> - Export character <with inventory> to external file
.importcharacter <filename> - Import objects from external file
.goname <name> - Teleport to charname, pc or NPC
.goguild <guildname> - Teleport to guild
.targetgo - Trying totarget nearest gameobject
.targetlink - Trying to target link of selected objects
.move - Move objects
.retcl - Reload TCL Scripts
.rescp - Reload SCP scripts.
.clearqflags- Clear quest flags from me
.bytes - For debug
.pingmm - Make point on your minimap
.adddyn - Just for testing
.starttimer - parameter(s) - timerid(0..2) value maxvalue scale type spell
.stoptimer - Stop visuals, parameter(s) - timerid(0..2)
.test - For debug

Special:

.SETPASSWORD password -define password
.CHANGEPASSWORD oldpassword -must be done before .setpassword if you have already define a password and you need to change it
SAVE password - Save world and players
.SHUTDOWN password - That's it
.RETCL password - Reloads all tcl scripts
.RESCP password - Reloads all SCP databases
.REHASH password - Rehashes objects (dunno what's that shit about)

.honor change (-/+) [points] - Adds(+) or Takes(-) honor to a Player
.addmoney [number] - Adds money to the target
.dellmoney [number] - Take money from the tager
.emote [number] - Make the Npc to Emote

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležitá GM místa -

Testovací ostrov : .go 451 16391.80 16341.20 69.44

Portálový ostrov : .go 1 16222.10 16252.10 12.59

Designer ostrov :  .go 451 16303.50 -16173.50 40.44

Souřadnice oblastí ve WoW -

Shimmering Flats:

.go 1 -6495.56 -3472.69 -58.7786 The Rustmaul Dig Site

.go 1 -6202.16 -3901.68 -60.2858 The Racetrack

South Kalimdor:

.go 1 -6942.47 -4847.1 0.667853 Tanaris

.go 1 -7434.56 -1983.21 -270.149 Ungoro Crater

.go 1 -7866.75 -630.03 -260.563 Terror Run

.go 1 -8185.09 1528.22 2.98973 Floating Crystal Gates

.go 1 -9678.11 1530.11 43.025 Unkown City

.go 1 -7245.6 1678.94 -65.9066 Nerubian Pits

Stonetalon Mountains:

.go 1 -239.089 -809.973 8.78944 Stonetalon Mountains

.go 1 -87.9634 -565.775 -12.1339 Greatwood Vale

.go 1 -191.661 -301.87 12.2698 Sunrock Retreat

.go 1 1160.25 51.3229 1.072 Windshear Crag

.go 1 1618.33 161.796 133.084 Cragpool Lake

.go 1 2506.3 1470.14 262.722 Stonetalon Peak

.go 1 821.99 1599.07 -21.1896 Charred Vale

Thousand Needles:

.go 1 -5437.4 -2437.47 89.3083 Freewood Post

.go 1 -5467.33 -1633.45 29.4245 The Screeching Canyon

.go 1 -5000.46 -940.209 -5.58816 Highperch

Teldrassil:

.go 1 9892.57 982.424 1313.83 Dolanaar

.go 1 9477.19 1005.74 1249.01 Lake Al'Ameth

.go 1 9114.65 1846.06 1327.5 Gnarlpine Hold

.go 1 9561.33 1743 1291.91 Pools of Arilthrien

.go 1 9948.55 2413.59 1327.23 Darnassus

.go 1 10699.8 738.73 1325.881 Shadowglen

.go 1 10455.7 798.455 1346.75 Aldrassil

Theramore Isle:

.go 1 -3688.18 -4760.14 0.909682 Theramore Isle Lighthouse

.go 1 -3729.36 -4421.41 30.4474 - Theramore Isle City

Barrens:

.go 1 -1719.08 -3824.99 12.0836 Barrens Merchant Coast

.go 1 -3120.86 -2327.89 93.1243 Barrens Field of Giants

.go 1 -4095.7 -2305.74 124.914 Bael Modan

.go 1 -4319.38 -2110.38 80.8662 Barrens Gnoll Outpost Inside a Giant Beast

.go 1 -4619.15 -1850.91 86.0563 Barrens The Great Lift

.go 1 -2388.95 -1918.82 96.7422 Camp Taurajo

.go 1 -964.776 -2039.74 81.3491 Lushwater Oasis

.go 1 -1330.17 -3120.07 91.6667 The Stagnant Oasis

.go 1 -943.935 -3715.49 11.8385 Ratchet Troll Port Outpost

.go 1 -456.263 -2652.7 95.615 The Crossroads

.go 1 110.197 -1891.39 93.5444 The Forgotten Pools

.go 1 1059.54 -3003.53 91.6441 The Sludge Fen

Dark Shore:

.go 1 4995.94 82.9197 54.3857 Grove of The Ancients

.go 1 5028.14 534.745 7.28397 The Long Wash

.go 1 6439.28 614.957 5.98831 Auberdine

.go 1 6735.43 6.71422 42.7028 Bashal'Aran

.go 1 6931.74 -569.077 44.8192 Cliffspring River

.go 1 7177.46 -761.607 59.6101 Tower of Althalaxx

.go 1 7373.38 -938.331 32.6196 Ruins of Mathystra

.go 1 7742.92 -769.867 5.22102 Mist's Edge

Desolace:

.go 1 -439.192 1708.22 125.856 Thunder Axe Fortress

.go 1 -242.347 764.848 98.7113 Sargeron

.go 1 -939.787 1091.4 93.8119 Kolkar Village

.go 1 -1754.33 967.89 92.5626 Magram Village

.go 1 -1879.28 1745.49 78.8892 Mannoroc Coven

.go 1 -2222.47 2522.4 68.4424 Gelkis Village

.go 1 -1482.87 2855.86 112.854 Valley of Spears

.go 1 -592.792 2592.84 15.467 Sar'Theris Strand

.go 1 -1305.19 1837.56 55.731 Kodo Graveyard

.go 1 -1156.34 1894.49 86.2854 Ghost Walker Post

Felwood:

.go 1 6200 -1035 387 Three Frozen Ancients

.go 1 3652.24 928.308 7.01517 Zoram's Stand

Feralas:

.go 1 -4358.88 3241 12.3636 Feralas Island Night Elf City

.go 1 -2871.76 1885.29 52.6501 Feralas

.go 1 -2858.35 2611.48 58.3777 Feralas Ruins

.go 1 -4522.22 2038.54 50.1436 Feralas Coast

.go 1 -5566.04 1449.82 20.1135 Big Feralas Ruins

.go 1 -4369.68 242.294 25.4133 Tauren Village

.go 1 -4517.1 -780.415 -40.736 Thalanaar

Durotar:

.go 1 -1124.19 -5535.02 8.62076 Echo Isles

.go 1 -636.469 -4243.52 38.1339 Valley of Trials Bindpoint

.go 1 -844.586 -4924.29 20.8708 Sen'Jin Village

.go 1 -1028.63 -4599.8 25.5756 Kolkar Crag

.go 1 -250.245 -5070.41 22.5875 Tiragarde Keep

.go 1 242.548 -5151.46 1.60441 Scuttle Coast

.go 1 304.762 -4734.97 9.30458 Razorhill

.go 1 114.769 -3758.95 17.8907 Southfury River

.go 1 925.127 -4038.29 -13.338 Thunder Ridge

.go 1 1484.36 -4417.03 24.4709 Orgimmar

.go 1 1525.73 -4968.13 17.1397 Bladefist Bay

.go 1 918.715 -5115.69 2.85835 Deadeye Shore

Dustwallow Marsh:

.go 1 -3719.26 -2530.63 69.58 Shady Rest Inn

.go 1 -3922.24 -2839.21 44.6212 Lost Point

.go 1 -4336.82 -3018.67 33.1744 The Den of Flame

.go 1 -4197.56 -2873.76 44.6771 The Dragonmurk

.go 1 -4354.46 -3275.34 46.0475 Stonemaul Ruins

.go 1 -4006.19 -3777.83 40.6804 Beezil's Zepellins Wreck

.go 1 -3129.38 -2864.51 34.8711 Brackenwall Orc Village

.go 1 -2855.96 -3422.66 36.7473 North Point Tower

.go 1 -3459.39 -4130.3 16.3786 Sentry Point

.go 1 -3012.72 -4345.51 6.83608 Dreadmurk Shore

Mulgore:

.go 1 -2321.74 -378.941 -9.40597 Bloodhoof Tauren Village

.go 1 -2905.3 -253.768 56.0612 Tauren Camp Narache

.go 1 -2933.37 -963.993 58.2343 Brambleblade Ravine

.go 1 -2928.26 -46.1054 188.892 Red Cloud Mesa

.go 1 -1897.98 400.675 134.787 Bael'Dun Digside

.go 1 -758.744 -149.474 -27.712 Wildmane Water Well

.go 1 -1008.68 -1115.72 46.046 Red Rocks

.go 1 -1915.66 -1107.44 87.572 Mulgore Mine

Western Plaguelands:

.go 0 1386.47 -1518.8 72.4034 Ruins of Anderhol

.go 0 1064.09 -1718.04 61.1348 Sorrow Hill

.go 0 981.477 -1821.84 80.4872 Paladin Statue

.go 0 1738.52 -2319.93 59.5751 Gahrron's Withering

.go 0 1487.77 -1884.87 59.2039 The Writhing Haunt

.go 0 1835.04 -1568.1 59.1818 Dalson's Tears

.go 0 1782.26 -1211.93 59.4057 Felstone Field

.go 0 2423.42 -1646.44 60.5098 Northridge Lumber Camp

.go 0 2918.72 -1439.39 150.782 Hearthglenn

Westfall:

.go 0 -10510 1046.89 60.518 Sentinel Hill

.go 0 -11018.4 1513.69 43.0152 Moonbrook Westfall

.go 0 -10644.8 1681.3 42.0338 Alexston Farmsted

.go 0 -10513.9 2075.23 12.1819 Longshore

.go 0 -10171.8 1195.41 36.4345 Saldean's Farm

.go 0 -11399.2 1947.85 10.1451 Westfall Lighthouse

.go 0 -9903.53 1245.26 42.0563 Furlbrow's Pumpkin Patch

Wetlands:

.go 0 -4053.99 -3450.62 283.383 Unknown Big Dwarf City

.go 0 -3465.16 -3727.56 64.5778 Big Broken Gates

.go 0 -3256.88 -2718.36 9.41205 Weird Flowers

.go 0 -2849.21 -2220.06 31.3835 Ironbead's Tomb

.go 0 -2955 -1022.21 10.0919 Baradin Bay

.go 0 -3754.19 -1087.3 -1.71875 Menethil Bay

.go 0 -3740.29 -755.08 10.9643 Menethil Harbor

.go 0 -2605.21 -2341.09 83.3551 Dun Modr

.go 0 -2336.47 -2509.82 85.2212 Thandol Span

.go 0 -3522.96 -1848.58 25.1502 Whelgar's Excavation Site

Ashenvale:

.go 1 2867.03 -2595.67 219.911 Xavian

.go 1 2745.85 -378.33 108.253 Astrnaar

.go 1 3155 -3702 121 Night Elf Portal

.go 1 4577.61 419.307 33.7161 Master's Glaive

.go 1 2439.16 -3500.08 98.5954 Kargathia Orc Outpost

.go 1 2757.59 -2967.58 143.882 Satyrnaar

.go 1 2454.38 -2943.27 124 Moonwell

.go 1 2114.86 -2998.32 111.396 Felfire Hill

.go 1 1626.91 -3057.36 89.4942 Demon Fall Canyon

.go 1 1775.1 -2679.19 111.666 The Dor'danil Barrow Den

.go 1 1669.74 -1714.14 97.9564 Falfarren River

.go 1 2673.51 -1859.72 188.112 Raynewood Retreat

Aszhara:

.go 1 3466.36 -6656.29 -58.5217 Underwater Dark Portal

.go 1 3546.8 -5287.96 109.935 Aszhara Naga City

Silverpine Forest:

.go 0 -126.954 815.624 66.0224 Ambermill

.go 0 -416.466 1543.87 17.5941 Pyrewood Village

.go 0 -202.557 1666.88 79.7641 Shadowfang Keep

.go 0 -577.865 1807.08 8.2492 South Tide's Run

.go 0 -757.376 1527.28 17.2465 The Greymane Wall

.go 0 -987.449 1585.69 53.4298 Behind The Greymane Wall Unfinished Location

.go 0 374.222 1083.9 106.509 Mine

.go 0 507.784 1611.33 124.921 The Sepulcher

.go 0 134.209 1496.64 114.394 Olsen's Farthing

.go 0 675.698 974.873 34.8849 The Decrepit Fairy

.go 0 762.653 909.072 31.2142 Lordamere Lake

.go 0 731.866 727.793 37.0975 Fenris Isle

.go 0 960.45 689.611 59.7365 Fenris Isle Fortress Ruins

.go 0 982.34 201.239 34.9509 The Dawning Isles

.go 0 1414.28 1073.22 52.4649 Malden's Orchard

.go 0 1285.69 1242.33 52.6914 The Ivar Patch

.go 0 964.877 1238.75 48.0979 Valgan's Field

.go 0 1035.91 1540.85 30.525 The Dead Field

.go 0 1293.65 1957.71 19.5619 The Skittering Dark

.go 0 873.391 1852.5 5.0548 North Tide's Run

Strangelthon Vale:

.go 0 -14692.4 506.162 1.78241 Wild Shore

.go 0 -14740.7 -432.482 4.00624 Jaguero Isle (Statue of Liberty)

.go 0 -14406.6 419.353 22.3907 Booty Bay

.go 0 -14178.2 712.03 29.1868 Janeiro's Point

.go 0 -13274.4 769.951 2.45505 The Savage Coast

.go 0 -13382.6 2.10815 21.8683 Ruins of Jubuwal

.go 0 -13152.9 342.729 52.1328 Arena

.go 0 -12352.8 211.452 4.5846 Grom'Gol Base Camp

.go 0 -11977.4 332.254 3.20626 Bal'lal Ruins

.go 0 -12258.9 621.105 -68.3247 The Vile Reef

.go 0 -11683.1 925.209 3.64735 Zuuldaia Ruins

.go 0 -11693.9 702.532 49.9689 Ruins of Zul'Kunda

.go 0 -11586.5 -657.662 32.9941 Kurzen's Compound

.go 0 -11845 -1199.29 77.2075 Unfinished Temple

.go 0 -11712.7 -1758.67 22.4509 Random Bay Ruins

.go 0 -11988 -1484.99 78.9735 Floating Bridge

.go 0 -13010.2 -1617.82 146.263 Unfinished Hills

.go 0 -11311.5 -195.19 76.3198 Rebel Camp

Swamp of Sorrows:

.go 0 -10103.4 -2431.61 28.4491 Misty Valley

.go 0 -10452.5 -3263.59 20.1782 Stonard Orc Outpost

.go 0 -9980.38 -3568.28 22.0569 Fallow Sanctuary Murloc Outpost

.go 0 -10022.2 -4266.67 7.26064 Mistyreed Strand

.go 0 -10303.5 -3972.28 20.2882 Pool of Tears

.go 0 -10349.1 -3849.67 -25.6078 Sunken Temple

Trisfal Glades:

.go 0 1871.14 1587.91 91.2143 Deathknell

.go 0 2268.03 1333.63 34.7835 Solliden Farmstead

.go 0 2538.92 1407.01 5.69061 Whispering Shore

.go 0 2803.27 847.119 111.841 Agamand Mills

.go 0 2861.67 398.526 21.1504 Garren's Haunt

.go 0 2955.79 99.8215 3.32947 The North Coast

.go 0 2685.13 -198.851 31.4095 Brightwater Lake

.go 0 2563.98 -51.7975 31.7441 Gunther's Retreat

.go 0 2260.64 289.021 34.1291 Brill Forsaken Village

.go 0 2146.99 658.485 33.59 Cold Hearth Manor

.go 0 1832.44 236.426 60.4171 Ruins of Lordaeron

.go 0 1628.3 239.925 64.5006 The Throne Room

.go 0 1586.48 239.562 -52.149 The Undercity Trade Quarter

.go 0 1614.68 643.289 37.0547 The Undercity Caves

.go 0 1658.95 303.76 -42.6923 The Undercity War Quarter

.go 0 1786.82 47.9279 -29.1457 The Undercity Magic Quarter

.go 0 1466.11 49.6445 -62.2932 The Undercity Rogue's Quarter

.go 0 1410.31 430.512 -80.3588 The Undercity The Apothecarium

.go 0 2032.01 -432.954 35.4329 Balnir Farmstead

.go 0 2795.02 -753.797 138.036 Whispering Gardens

.go 0 2922.59 -740.071 153.983 Terrace of Repose

.go 0 2853.92 -718.217 148.381 Unfinished Mansion

.go 0 3040.8 -552.374 122.216 Scarlet Watch Post

.go 0 1716.02 -788.217 56.844 The Bulwark

Hillsbrad Foothills:

.go 0 -898.266 -1044.33 30.3478 Nethander Stead

.go 0 -1266.15 -1198.95 40.1765 Unknown Dwarf Fortress

.go 0 -489.832 -1391.35 53.3854 Durnholde Keep

.go 0 -821.604 -544.654 15.0387 Southshore Human Harbor Town

.go 0 -1019.67 -359.442 5.13463 Western Strand

.go 0 -1234.91 -943.205 8.62585 Eastern Strand

.go 0 -501.505 91.4121 59.0582 Hillsbrad Fields Human Town

.go 0 -870.601 233.102 9.93092 Unknown Mine

.go 0 -28.1484 -899.243 56.0704 Tarren Mill

Hinterlands:

.go 0 724.846 -3996.11 149.735 Seradene Night Elf Portal and Giant World Tree

.go 0 362.039 -3796.03 153.998 Skulk Rock

.go 0 -69.8514 -4536 7.28923 Overlook Cliffs

.go 0 -678.757 -4018.61 238.351 Jintha'Alor

.go 0 -295.384 -3459.12 194.005 The Altar of Zul

.go 0 -464.208 -2837.23 110.073 Shadra'Alor

.go 0 266.941 -2751.41 122.544 Quel'Danil Night Elf Lodge

.go 0 -35.7245 -2479.51 120.423 Zun'Watha

.go 0 327.814 -1959.99 197.724 Aerie Peak

Loch Modan:

.go 0 -5335.61 -2982.58 332.669 Thelsamar

.go 0 -5201.86 -3136.59 298.761 The Loch Lake

.go 0 -4939.1 -3423.74 305.595 Wreck from Battle

.go 0 -4871.78 -4025.77 313.141 Mo'Grosh Stronghold

.go 0 -5675.42 -4244.87 407.002 Purple Night Elf Building

.go 0 -5755.53 -3998.42 330.436 Ironband's Excavation Site

.go 0 -4771.99 -3329.01 345.504 Stonewrough Dam

.go 0 -4231.86 -2361.37 204.069 Dun Algaz

Offshore:

.go 0 -12380.3 3400.92 48.865 Island of Doctor Lapidis

.go 0 -13693.5 2806.3 56.6918 Gilijim's Isle

.go 0 -2200.52 -1685.18 -34.4569 The Drowned Reef

Red Ridge Mountains:

.go 0 -9319 -1937.94 58.0698 Lake Everstill

.go 0 -9282.98 -2269.64 69.39 Lakeshire

.go 0 -9168.66 -2726.31 90.0426 Alther's Mill

.go 0 -9385.46 -3039.27 139.437 Stonewatch

.go 0 -8687.39 -2330.38 155.916 Orc Outpost

Searing Gorge:

.go 0 -6892.24 -1342.38 239.913 The Cauldron

.go 0 -7317.34 -1072.33 277.069 Blackrock Mountain

.go 0 -6986.92 -1705.54 241.667 Grimeslit Dig Site

Eastern Plaguelands:

.go 0 2433.31 -3782.06 185.472 Ziggaraut

.go 0 2016.11 -4486.36 73.6226 Village

.go 0 2823.83 -3727.76 124.971 Ziggaraut in Mushroom Field

.go 0 3097.32 -3562.77 134.093 Slaughterhouse in Mushroom Field

.go 0 3653.67 -3609.77 137.118 Unknown City

.go 0 3452.83 -4992.61 196.981 Cool Temple

.go 0 2719.29 -5479.3 159.542 Slaughterhouse

.go 0 1612.63 -5524.9 111.148 Tyr's Hand

Elwynn Forest:

.go 0 -8913.23 554.633 93.7944 Stormwind City

.go 0 -8951.62 524.373 96.6275 Valley of Heroes

.go 0 -8852.03 652.878 96.46 Stormwind Trade District

.go 0 -8675.39 635.774 96.9275 Stormwind Canals

.go 0 -8662.9 498.212 100.833 Stormwind Old Town

.go 0 -8635.62 762.727 103.667 Stormwind Cathedral Square

.go 0 -8513.49 861.197 111.039 Stormwind Cathedral of Light

.go 0 -9007.65 870.424 148.618 Stormwind Wizard's Sanctum

.go 0 -8896.36 834.148 99.5207 Stormwind Mage Quarter

.go 0 -8937.08 640.4 100.645 Stormwind Bank

.go 0 -9043.76 -41.5906 88.3589 Northshire Valley

.go 0 -9092.38 -368.684 73.6163 Northshire Vineyards

.go 0 -9443.45 59.8944 56.0704 Goldshire

.go 0 -9355.84 537.441 52.5171 Mirror Lake

.go 0 -9469.08 467.583 54.0913 Mirror Lake Orchard

.go 0 -9646.46 679.589 37.4136 Forest's Edge

.go 0 -9964.72 391.509 35.6555 The Stonefiled Farm

.go 0 -9881.4 88.8972 33.3196 The Maclure Vineyards

.go 0 -9462.99 -161.312 60.7274 Crystal Lake

.go 0 -9769.82 -811.712 40.9564 Brackwell Pumpkin Patch

.go 0 -9549 -1407.04 54.7673 Eastvale Logging Camp

.go 0 -9136.28 -1053.89 70.624 Hero's Vigil

.go 0 -9325.33 -1038.92 65.3535 Stone Cairn Lake

Duskwood:

.go 0 -10649.7 -884.01 50.8196 Brightwood Grove

.go 0 -10385 -424.696 63.534 Twilight Grove

.go 0 -11105.4 -500.791 32.8518 Yorgen Farmstead

.go 0 -11069.3 -927.315 63.502 The Rotting Orchard

.go 0 -10993.3 -1331.19 52.7805 Tranquil Gardens Cemetery

.go 0 -10567.5 -1169.86 29.0826 Dark Shire

.go 0 -10435.4 -1809.28 98.3851 Deadwind Pass

.go 0 -10750.1 323.644 38.0417 Raven Hill

.go 0 -10316.7 342.295 59.6454 Ravenhill Cemetery

.go 0 -10992.6 268.794 27.5101 Addle's Stead

.go 0 -10359.9 -1531.75 91.5352 Beggar's Haunt

.go 0 -11078.9 -2078.53 206.878 Medivh's Tower

Badlands:

.go 0 -6092.32 -3214.55 262.727 Excavatin Site

.go 0 -6411.58 -3409.85 241.537 Hamertoe's Digsite

.go 0 -6247.73 -3776.6 249.06 Camp Cosh

.go 0 -6935.86 -4092.06 285.906 Lethlor Ravine

.go 0 -7033.94 -3669.89 245.91 Camp Boff

.go 0 -7027.81 -3330.11 241.51 Agmond's End

.go 0 -7147.67 -2430.87 240.51 Camp Cagg

.go 0 -6894.29 -2465.82 247.978 Apocryphan's Rest

.go 0 -6675.96 -2188.29 246.152 Kargath Orc Outpost

.go 0 -6380.77 -3139.89 301.111 Unknown Dwarf Fortress

.go 0 -5829.66 -2585.59 311.971 Two Giant Sitting Dwarfs

Blasted Lands:

.go 0 -10859 -2663.38 7.80049 Orc Outpost

.go 0 -11272.8 -2547.59 102.02 Altar of Storms

.go 0 -11853.6 -3197.44 -27.2186 Dark Portal

.go 0 -11033 -3095.22 89.8189 Azureload Human Town

Burning Steppes:

.go 0 -7924.68 -2624.44 220.958 Dreadmaul Rock

.go 0 -8066.68 -1621.66 132.982 Giant Orc Statue

.go 0 -7613.13 -761.492 190.807 Altar of Storms

.go 0 -7468 -1082 896 Top of Blackrock Mountain

Darrowmere Lake:

.go 0 1234.83 -2118.49 50.8011 Darrowmere Lake

.go 0 1125.31 -2541.35 78.3562 Caer Darrow The Dark Portal

Dun Morogh:

.go 0 -5475.44 -2425.32 413.455 Dwarf Outpost

.go 0 -5231.95 -2366.98 398.807 Dwarf Outpost

.go 0 -5607.39 -1984.16 396.373 Helm's Bed Lake

.go 0 -5826.35 -1586.57 364.269 Gol'Bolar Quarry

.go 0 -5582.32 -463.982 402 Kharanos

.go 0 -5470.37 -662.312 392.674 Steelgrill's Depot

.go 0 -5353.18 -1043.02 394.772 Misty Pine Refuge

.go 0 -4981.25 -881.542 501.66 City of Ironforge

.go 0 -6325.7 294.835 379.791 Coldridge Valley

.go 0 -6110.8 388.517 395.542 Anvilmar

.go 0 -5368.81 319.498 394.123 Brewnall Village

.go 0 -5259.74 107.593 392.567 Iceflow Lake

.go 0 -5179.58 660.421 388.391 Gnomeregan